Setera logo

Laki omien puheluiden nauhoituksesta

Kansalainen saa nauhoittaa sellaiset puhelut, joihin itse osallistuu joko soittajana tai vastaajana. Oman viestinnän taltioiminen on Suomen perustuslain mukaan mahdollista, eikä sitä ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevissa rikoslain säännöksissä.

Eri asia on, miten nauhoitteita aikoo jatkossa käyttää. Jos nauhoitteita antaa toisten kuultavaksi, tulisi varmistaa, ettei samalla syyllisty esimerkiksi toisen kunnian loukkaamiseen, levitä yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai paljasta esimerkiksi salassa pidettävää tietoa (esim. terveydentilaa koskevat tiedot). Tältä osin lainmukaisuutta ei voi arvioida ennen kuin tiedetään, mitä nauhoite sisältää, mihin tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää ja kenen kuunneltavaksi se annetaan.

Tietosuojavaltuutetun toimisto